کلیه موارد پک اصلی دراگر اصل آلمان هستش
تعداد هم دارم
سیلندر حجم 6.8 لیتری
فشار کاری 300بار
فشار تست 450بار

 

مدل pa91 plus

مدل paslite

مدل pss3000