فایرباکس فوم باکس

 

فایر باکس فوم آتش نشانی (قابل استفاده از هر 2خروجی آب و فوم هم زمان
شیر فلکه برنجی / سه راهی / هیدرانت / اینداکتور / کوپلینگ / شلنگ برزنتی 20متری / نازل فوم سنگین  /یا کم توسعه / نازل سه حالته آتش نشانی