سیستم بریتیش bs

اتصالات شیلنگ آتش نشانی انگلیسی BS

برنجی و آلومینیومی

هیدرانت سیستم انگلیسی

کوپلینگ سیستم انگلیسی

درپوش

و …

ایرانی ، ترک ، آلمانی

سیستم بریتیش bd1 سیستم بریتیش bd4